Sınav Kuralları

Adayların teorik ve performans sınavlarında uyması gereken kurallar aşağıda yer almaktadır.

Teorik Sınav Kuralları

 • Kimlik belgesi ve sınav giriş kartı yanında olmayanlar sınava alınmayacaktır.
 • Sınav alanına delici, kesici ve yaralayıcı aletler ile ateşli silahlar getirilmesi yasaktır.
 • Sınav alanında su, şeker ve alınması zorunlu ilaçlar haricinde yiyecek ve içecek bulundurulması, tütün ve tütün ürünlerinin kullanılması yasaktır.
 • Sınavın ilk ve son 15 dakikasında sınav alanından ayrılmak yasaktır.
 • Adaylar sınav formunun üzerindeki kişisel bilgileri doldurmak zorundadır.
 • Sınav alanında kitap, dosya, not defteri, gazete, sözlük gibi basılı evrak bulundurulması yasaktır.
 • Sınav süresince cep telefonlarının açık tutulması yasaktır. Kulaklık takılması, cep bilgisayarı, bluetooth, ses kayıt cihazı vb. araçların bulundurulması ve tüm bunlara benzer her tür iletişim cihazının kullanılması yasaktır.
 • Sınav süresince birbirinizle konuşmak, kalem, silgi ve benzeri malzeme istemek yasaktır.
 • Yazılı sınav süresince herhangi bir ihtiyaç için sınav salonundan çıkmak yasaktır.
 • Herhangi bir nedenden dolayı sınavı evraklarını teslim etmeden terk eden adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
 • Kopya çeken veya sınav kurallarına aykırı davranan adayların hakkında “P03.TU01.REV05 Kopya Çekme Uygunsuz Davranış Tutanağı” tutulacak ve sınavı geçersiz sayılacaktır.
 • Soruları gördükten sonra, sınav tutanağını imzalamadan ve sınav kâğıdını teslim etmeden sınavdan alanından ayrılmak yasaktır.
 • Cevap kağıdına sadece size dağıtılan tükenmez kalem ile işaretleme yapınız. Kurşun kalem kullanmayınız.
 • Soruları ve cevapları, diğer adayların duyacağı şekilde sesli okumayınız.
 • Cevap kağıdına doğru şıkkı işaretleyiniz. Örnek; soruyu okuduğunuzda A şıkkının doğru olduğunu düşünüyorsanız, cevap kağıdında sadece A şıkkını karalayınız.
 • Cevaplar sadece cevap kağıdına işaretlenmelidir. Birden fazla cevabın işaretlenmesi durumunda soru yanlış sayılacaktır. 

Performans Sınavı Kuralları

 •  Sınava fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya ehliyet) ile beraber gelmeyen adaylar sınava giremezler.
 •  Cep telefonu, çağrı cihazı, cep bilgisayarı, her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, silah vb. teçhizatla, USB bellek, hafıza kartı vb. özellikte hafıza aygıtları ile sınava girilmez. Sınav   sırasında bu araçları sınav senaryosu dahilinde gerekli olduğu süreç dışında kullandığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılır.
 •  Aday performans sınavı süresince, sınav değerlendiricisine (oldu mu, tamam mı, doğru mu vb.) sınavı etkileyebilecek sorular soramaz.
 •  Aday kendisine verilen sınav süresi içerisinde sınavı tamamlayamaz ise adayın sınavı sınav değerlendiricisi tarafından sonlandırılır.
 •  Adaylar sınav başlamadan 15 dakika önce sınavın yapılacağı yerde hazır bulunur.
 •  Sınav süresince adaylar sınav değerlendiricilerinin tüm talimatlarına uymalıdır.
 •  Adayların sınav değerlendiricilerin talimatı olmadan sınav alanındaki malzemeleri kullanmaları yasaktır.
 •  Sınava ara verme süreleri sınav değerlendiricileri tarafından belirlenir.
 •  Sınav genel kuralları talimatına aykırı davranan adaylar sınavdan çıkartılır.
 •  Aday sınav süresince alanda sigara, pipo, puro vb. şeyleri içmez.
 •  Sınav değerlendiricisinin “sınav başlamıştır” ifadesi sonrası sınava başlanır.
 •  Aday kendisine verilen sınav süresi içerisinde sınavı tamamlayamaz ise adayın sınavı sınav değerlendiricisi tarafından sonlandırılır.