Sınav Kuralları

Adayların teorik ve performans sınavlarında uyması gereken kurallar aşağıda yer almaktadır.

Teorik Sınav Kuralları

 • Kimlik belgesi ve sınav giriş kartı yanında olmayanlar sınava alınmayacaktır.
 • Sınav alanına delici, kesici ve yaralayıcı aletler ile ateşli silahlar getirilmesi yasaktır.
 • Sınav alanında su, şeker ve alınması zorunlu ilaçlar haricinde yiyecek ve içecek bulundurulması, tütün ve tütün ürünlerinin kullanılması yasaktır.
 • Sınavın ilk ve son 15 dakikasında sınav alanından ayrılmak yasaktır.
 • Adaylar sınav formunun üzerindeki kişisel bilgileri doldurmak zorundadır.
 • Sınav alanında kitap, dosya, not defteri, gazete, sözlük gibi basılı evrak bulundurulması yasaktır.
 • Sınav süresince cep telefonlarının açık tutulması yasaktır. Kulaklık takılması, cep bilgisayarı, bluetooth, ses kayıt cihazı vb. araçların bulundurulması ve tüm bunlara benzer her tür iletişim cihazının kullanılması yasaktır.
 • Sınav süresince birbirinizle konuşmak, kalem, silgi ve benzeri malzeme istemek yasaktır.
 • Yazılı sınav süresince herhangi bir ihtiyaç için sınav salonundan çıkmak yasaktır.
 • Herhangi bir nedenden dolayı sınavı evraklarını teslim etmeden terk eden adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
 • Kopya çeken veya sınav kurallarına aykırı davranan adayların hakkında “PB01.P03.TU01 - Kopya Çekme/ Uygunsuz Davranış Tutanağı” tutulacak ve sınavı geçersiz sayılacaktır.
 • Soruları gördükten sonra, sınav tutanağını imzalamadan ve sınav kâğıdını teslim etmeden sınavdan alanından ayrılmak yasaktır.
 • Cevap kağıdına sadece size dağıtılan tükenmez kalem ile işaretleme yapınız. Kurşun kalem kullanmayınız.
 • Soruları ve cevapları, diğer adayların duyacağı şekilde sesli okumayınız.
 • Cevap kağıdına doğru şıkkı işaretleyiniz. Örnek; soruyu okuduğunuzda A şıkkının doğru olduğunu düşünüyorsanız, cevap kağıdında sadece A şıkkını karalayınız.
 • Cevaplar sadece cevap kağıdına işaretlenmelidir. Birden fazla cevabın işaretlenmesi durumunda soru yanlış sayılacaktır. 

Performans Sınavı Kuralları

 • Sınav esnasında arkadaşlarının çalışma şekline müdahale etmeniz yasaktır.

 •  

  Sınav yapıcı tarafından sınav öncesi gösterilen ilk yardım çantasının bulunduğu yeri unutmayın.

 •  

  Size verilen araç-gereçleri, iş yeleği ve diğer malzemeleri sınav sonunda teslim edin ve Teslim Belgesi’ne imza atmayı unutmayın. 

 • Sınav esnasında toplu ara verilmediği sürece sınav alanını terk etmek yasaktır.

 •  

  Sınav süresince cep telefonlarının açık tutulması, kapalı olsa dahi öğrencinin ulaşabileceği yerlerde bulundurulması yasaktır. Kulaklık takılması, cep bilgisayarı, bluetooth, ses kayıt cihazı vb. araçların bulundurulması ve tüm bunlara benzer her tür iletişim cihazı kullanılması yasaktır.

 •  

  Sınav kurallarına ve iş güvenliği kurallarına uymayanlar sınavdan çıkartılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.

Yayın:09.12.2016 Revizyon No:01 Revizyon Tarihi: 23.03.2017