Belge Marka Logo Kullanımı

Belge, Marka ve Logo Kullanım Kuralları aşağıdaki gibidir.

 İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı İktisadi İşletmesi tarafından belgelendirilen kişiler, belgenin geçerli olduğu süre boyunca web sayfasında yayınlanan Belge Marka Logo Kullanımı Kurallarına uymakla yükümlüdür.

 Belgelendirilen kişi belgeyi bir başkasına devredemez.

 Mesleki Yeterlilik Belgesinin üçüncü şahıslarca kullanımında ortaya çıkacak sorumluluk belgelendirilmiş kişiye aittir.

 Belge sadece üzerinde belirtilen kapsam için geçerlidir.

 Belgenin askıya alınması, iptal edilmesi veya süresinin dolması durumlarında belgelendirilmiş kişi belge kullanımını durdurmak zorundadır.

 Belge Marka Logo kullanım kurallarına aykırı davranan belgelendirilmiş kişiler hakkında belgenin askıya alınması ve ya iptal edilmesi yaptırımı uygulanır.

 Belge ve üzerinde bulunan logolar üzerinde renk ve biçim değişikliği yapılamaz.

 Belge, marka ve logonun tanıtım malzemelerinde yanıltıcı biçimde kullanılması yasaktır.

 Belge sahibi ve çalıştıkları kuruluşlar, İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı İktisadi İşletmesi’nin prosedürlerine, TÜRKAK ve MYK’nın logo/marka kullanım esaslarıyla ilgili kılavuz ve dokümanlarında belirtilen usul ve esaslara uymakla yükümlüdür.

 Logo/marka, belge sahibinin veya çalıştıkları kuruluşun basılı ve elektronik ortamda reklam ve halkla ilişkiler amaçlı yayınlarında, tanıtım broşürlerinde, ürün/hizmet üretim kataloğu üzerinde ve iş raporlarında kullanılamaz.

 Logo/marka, belge sahibinin veya çalıştıkları kuruluşun basılı ve elektronik ortamda reklam ve halkla ilişkiler amaçlı yayınlarında, tanıtım broşürlerinde, ürün/hizmet üretim kataloğu üzerinde ve iş raporlarında, sadece söz konusu Mesleki Yeterlilik Belgesi’nin görseli kullanıldığında, kullanılabilir. Mesleki Yeterlilik Belgesi görselinin bütünlüğü bozmadan tam hali konulması şarttır, aksi durumlar kabul edilmez ve işlem yapılır.

 İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı İktisadi İşletmesi logosu, başka bir logonun bir parçası veya tasarım öğesi olarak kullanılamaz.

 Logo/markaların kullanıldığı tüm yerlerde, logo/markaların ürüne/hizmete ait olmadığı, ürünün/hizmetin üretiminde çalışan personele ait olduğu (belge numarası ile birlikte) belirtilir.

 İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı İktisadı İşletmesi logo/markasına ait şablon ve markanın kullanımına ilişkin güncel bilgiler İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı İktisadi İşletmesi web sitesinden temin edilmelidir.

 Logo/markaların ve belgenin sözleşme şartlarına uygun olmayan, izin verilenden farklı şekilde veya izinsiz kullanıldığının saptanması durumunda, İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı İktisadi İşletmesi bunu uygunsuzluk olarak kabul edip belge sahibine yazılı olarak bildirir ve düzeltici faaliyet talebinde bulunur. Belge sahibinin gerekli düzenleyici faaliyeti yerine getirmemesi durumunda belge askıya alınır ve ya iptal edilir.