Başvuru

Mesleki Yeterlilik Belgesi almak isteyen kişiler kurumumuza doğrudan başvuru yapabilirler.

Başvuru türleri:

 

 •   İlk Başvuru : Kurumumuza ilk defa başvuruda bulunan kişilerin işaretlemesi gereken seçenek
 •   Tekrar başvuru: Daha önce kurumumuza başvuruda bulunmuş ancak belgelendirme sürecini tamamlayamamış kişilerin işaretlemesi gereken seçenek
 •   Belge Yenileme: Mesleki Yeterlilik Belgesi geçerlilik süresi dolmak üzere olan adayların işaretlemesi gereken seçenek
 •   Birim birleştirme: Birim başarı belgelerinin bir ulusal yeterliliği oluşturması halinde işaretlenmesi gereken seçenek

 

Sınav başvurusu kişisel başvuru ve tek nokta başvurusu olmak üzere 2 şekilde yapılabilmektedir. 

 • Kişisel başvuru: Sınava girecek kişinin sınav ücretinin kendisi tarafından karşılandığı başvuru türüdür. 
 • Tek Nokta Başvurusu: Asgari 10 kişilik başvurularda, sınav ücretinin 3. kişi veya kurum tarafından ödenmesi durumunda tek nokta başvurusu yapmak mümkündür. Tek nokta başvurularında sınava girecek kişinin sınav ücreti üçüncü kişi tarafından karşılanır. Tek nokta başvurusu yapılırken, ücreti karşılayan kurum ya da kişi tarafından "Tek Nokta Başvuru Formu" doldurulması gerekmekte olup, ekine sınava girecek kişiler tarafından doldurulmuş "Sınav Başvuru Formları"nın konması gerekmektedir. 

*Üçüncü kişi veya kuruluşlar; adayların işverenleri, adayların ya da işverenlerinin mensubu olduğu sendika, dernek, vakıf vb. sivil toplum kuruluşları ile meslek kuruluşlarından ibarettir. 

Başvuruda sunulması gereken evraklar: 

 • Sınav Başvuru Formu (ıslak imzalı)
 • Belgelendirme ve Belge Kullanım Sözleşmesi (ıslak imzalı)
 • Nüfus cüzdanı veya geçici kimlik fotokopisi
 • Sınav ücretinin ödendiğini gösteren dekont
 •   İskele Kurulum Elemanı belgesi almak isteyenler için sağlık raporu / tehlikeli işlerde çalışabilir raporu

Not: Başvuruda doldurulması gereken evrakları sayfa sonunda bulunan "EKLER" bölümünden bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Başvuruda dikkat edilmesi gereken hususlar;

 • Online başvuru yapan kişilerin başvuru formu ve belgelendirme sözleşmesinin ıslak imzalı halini kurumumuza iletmesi gerekmektedir.
 • Islak imzaları tamamlanmamış başvurular işleme alınmayacaktır.
 • Belgelendirme ve Belge Kullanım Sözleşmesi’ni imzalamayan adayların başvurusu geçersiz sayılır.
 • İmzaları ve gerekli evrakları tamamlamayan adaylar hiçbir koşulda sınava alınmazlar.
 • Evrakları ve imzaları eksiksiz olan kişilerin başvuruları kabul edilir ve başvuruda bulunan kişiye sınav giriş kartı gönderilir.
 • Kurumumuz tarafından tüm bilgilendirmeler e-posta ve web sayfası aracılığı ile gerçekleştirilecektir. E-postaların ve web sayfasının takibinin yapılması başvuruda bulunan kişilerin sorumluluğundadır. Kurumumuz tarafından telefon ve SMS ile bilgilendirme yapılmayacaktır.
 • Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu olan ve sınav ücreti İşsizlik Fonu’ndan karşılanan mesleklerde yapılan tek nokta başvurusu sonucunda, belge almaya hak kazanan kişilerin sınav ücreti başvuru aşamasında sınav ücretini ödeyen kişi veya kuruma ödenir.

 

EKLER:

Sınav Başvuru Formu için tıklayın.

Tek Nokta Başvuru Formu için tıklayın.

Belgelendirme ve Belge Kullanım Sözleşmesi için tıklayın.

Başvuru Rehberi için tıklayınız.