Belgelendirme Süreci

 

 

BELGELENDİRME SÜRECİ AKIŞ ŞEMASI[1]

Belge no

PB01.P02.ŞM01

Yayın

20.04.2016

Rev. No

03

Rev. Tarih

08.03.2019

SÜREÇ / AKIŞ

(Başlıklar)

SÜREÇ / AKIŞ

(Alt Başlıklar)

SORUMLU

İLGİLİ DÖKÜMAN

AÇIKLAMA

Duyuruya çıkılması

Duyuruya Çıkılma Kararının

Belgelendirme Müdürü

Belgelendirme Prosedürü

 

-

Duyuru İşlemlerinin Yapılması

Ön Büro ve Yönetim Sistemleri Görevlisi[2]

Belgelendirme Talebinin Alınması & Değerlendirilmesi

Başvuru Evraklarının Kontrolü

Ön Büro ve Yönetim Sistemleri Görevlisi[3]

Belgelendirme Prosedürü

-

Sınav Programının Oluşturulması

Sınav Tarih ve Yerinin Belirlenmesi

Yazılım Sistemi ile Sınav Programının ve Akışının Oluşturulması

Personel Atamasının Yapılması

Belgelendirme Müdürü

 

 

 

 

 

Belgelendirme Prosedürü

-

Mesleki Yeterlilik Sınavının Yapılması

Adayların Kontrolü

Sınavın Yapılması

Sınav Yapıcı

 

Belgelendirme Prosedürü

-

Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Aday teorik/uygulama/mülakat sınavlarının puanlandırılması

Sınav Yapıcı

Belgelendirme Prosedürü

-

Belgelendirme Karar/Onay

Sınav Yapıcıların Değerlendirmelerinin Kontrolü ve Doğrulaması

Karar Verici

Belgelendirme Prosedürü

-

Sertifikanın Düzenlenmesi ve Teslimi

Belge Almaya Hak Kazananları MYK’ya Bildirilmesi

Belgelendirme Müdürü

 

Belgelendirme Prosedürü

-

Sertifikaların Teslimat Takibi

 

Ön Büro ve Yönetim Sistemleri Görevlisi[4]

Web sayfasında belgeli personelin duyurulması

Yazılıma belgelendirilmiş kişilerinin tanımlanması

Ön Büro ve Yönetim Sistemleri Görevlisi[5]

Belgelendirme Prosedürü

-

Belgelendirilmiş Kişilerin Gözetim Faaliyetinin Gerçekleştirilmesi

Gözetimin Planlanması ve Görevlendirme Yapılması

Belgelendirme Müdürü

 

Belgelendirme Prosedürü

-

Gözetimin Gerçekleştirilmesi ve Değerlendirilmesi

 

Karar Verici

Sınav Yapıcı

 

Gözetim Sonucunun Karara Bağlanması

Karar Verici

 

[1] Doküman tablosu güncellenmiştir.

[2] ‘Ön Büro Elemanı’ ibaresi ‘Ön Büro ve Yönetim Sistemleri Görevlisi’ olarak revize edilmiştir.

[3] ‘Ön Büro Elemanı’ ibaresi ‘Ön Büro ve Yönetim Sistemleri Görevlisi’ olarak revize edilmiştir.

[4] ‘Ön Büro Elemanı’ ibaresi ‘Ön Büro ve Yönetim Sistemleri Görevlisi’ olarak revize edilmiştir.

[5] ‘Ön Büro Elemanı’ ibaresi ‘Ön Büro ve Yönetim Sistemleri Görevlisi’ olarak revize edilmiştir.