Belgelendirme Süreci

 

BELGELENDİRME SÜRECİ AKIŞ ŞEMASI

Belge no

P02.ŞM01

Yayın

20.04.2016

Rev. No

06

Rev. Tarih

28.09.2022

SÜREÇ / AKIŞ

(Başlıklar)

SÜREÇ / AKIŞ

(Alt Başlıklar)

SORUMLU

İLGİLİ DÖKÜMAN

AÇIKLAMA

Duyuruya çıkılması

Duyuruya Çıkılma Kararının

Belgelendirme Müdürü

Belgelendirme Prosedürü

 

-

Duyuru İşlemlerinin Yapılması

Sınav Sorumlusu[1]

Belgelendirme Talebinin Alınması & Değerlendirilmesi

Başvuru Evraklarının Kontrolü

Sınav Sorumlusu[2]

Belgelendirme Prosedürü

-

Sınav Programının Oluşturulması

Sınav Tarih ve Yerinin Belirlenmesi

Yazılım Sistemi ile Sınav Programının ve Akışının Oluşturulması

Personel Atamasının Yapılması

Belgelendirme Müdürü

 

 

 

 

 

Belgelendirme Prosedürü

-

Mesleki Yeterlilik Sınavının Yapılması

Adayların Kontrolü

Sınavın Yapılması

Sınav Yapıcı

 

Belgelendirme Prosedürü

-

Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Aday teorik/uygulama/mülakat sınavlarının puanlandırılması

Sınav Yapıcı

Belgelendirme Prosedürü

-

Belgelendirme Karar/Onay

Sınav Yapıcıların Değerlendirmelerinin Kontrolü ve Doğrulaması

Karar Verici

Belgelendirme Prosedürü

-

Sertifikanın Düzenlenmesi ve Teslimi

Belge Almaya Hak Kazananları MYK’ya Bildirilmesi

Belgelendirme Müdürü

 

Belgelendirme Prosedürü

-

Sertifikaların Teslimat Takibi

 

Sınav Sorumlusu[3]

Web sayfasında belgeli personelin duyurulması

Yazılıma belgelendirilmiş kişilerinin tanımlanması

Sınav Sorumlusu[4]

Belgelendirme Prosedürü

-

Belgelendirilmiş Kişilerin Gözetim Faaliyetinin Gerçekleştirilmesi

Gözetimin Planlanması ve Görevlendirme Yapılması

Belgelendirme Müdürü

 

Belgelendirme Prosedürü

-

Gözetimin Gerçekleştirilmesi ve Değerlendirilmesi

 

Karar Verici

Sınav Yapıcı

 

Gözetim Sonucunun Karara Bağlanması

Karar Verici